MSS – Modern Steel Structures Sp. z o.o. jest firmą inżynierską z Krakowa i Katowic wyspecjalizowaną w dostawach i usługach przemysłowych, zorientowanych na szeroko pojęte konstrukcje stalowe, ustroje i maszyny, inżynierię powłok.

Wieloletnie doświadczenie zaangażowanych specjalistów jest gwarancją profesjonalnego wykonania przedsięwzięć.

MSS – Modern Steel Structures Sp. z o.o. is a Cracow and Katowice based engineering company specialized in supply and service oriented into mechanical engineering, construction, surface treatment, materials optimization.

Experience and achivments of engaged specialists shall be the real guarantee for professional performance.