Transport, środki transportu to segment rynku, któremu nadajemy bardzo szczególną rangę.

Konstrukcja i organizacja społeczeństw Europy bazuje obecnie na ciągłym przemieszczaniu – mobilności ludzi i ładunków.

Właściwie skonstruowane, dobrze wykonane środki transportu są szczególnie ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa i ekonomiki ruchu.